Банкеръ Daily

Новини

ЗАСЕДАВА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОГРАМА ФАР

В Министерство на финансите се проведе Единадесетото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на изпълнението на програма ФАР и Преходния финансов инструмент (ПФИ), съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.
Съвместният комитет за наблюдение е най-високият форум за наблюдение на ФАР и ПФИ, който се провежда два пъти годишно с участието на представители на екипа за България в Главна дирекция „Разширяване” на ЕК, Представителството на ЕК, структурите на националния координатор на помощта и др.
Заместник-министърът на финансите и национален координатор на помощта Любомир Дацов посочи по време на вчерашното заседание, че между X и XI заседание на Съвместният комитет за наблюдение се е извършило преминаване към разширена децентрализирана система за изпълнение, както и поемането от страна на българските институции на пълната отговорност за управлението, наблюдението и контрола на изпълнение на програма ФАР. Отчетеният напредък е формиран на базата на изградената и усъвършенствана с помощта на партньорите от ЕК функционираща система от правила, механизми и процедури.
Началникът на отдела за следприсъединителна помощ в ГД „Разширяване” на ЕК Хайме Гарсия Ломбардеро подчерта доброто качество на представения от Министерството на финансите доклад за статуса на изпълнението на Програма ФАР, който беше дискутиран на заседанието. Участниците във форума отбелязаха добрата координация между ЕК и българската администрация, която доведе до двете основни събития през отчетния период. Първото от тях е одобряването през октомври 2007 г. на Преходния финансов инструмент за България, а второто - добрия процент на договорени средства по проектите със срок на договаряне 30.11.2007 г. (ФАР 2005 г.), който възлиза на 97,7% от предоставените средства на стойност 133 млн. евро.
В хода на заседанието беше одобрен Правилник за дейността на Съвместния комитет, съгласно новият му мандат след присъединяването на България към ЕС.
Обсъди се напредъкът в отделните сектори по Програма ФАР и бяха формулирани конкретни решения за подобряване управлението на Програмата и успешно договаряне на проектите по ФАР 2006 г. Участниците във форума дискутираха още успешното прилагане на Закона за обществени поръчки при договарянето по Програма ФАР, други финансови въпроси от хоризонтален характер, както и предвидените планове за одит на институциите, ангажирани с управлението на Програмата, съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
В заключение от страна на българските институции и Европейската комисия бяха потвърдени взаимните ангажименти за стриктно спазване на отговорностите и установените срокове при управлението на предприсъединителните програми и Преходния финансов инструмент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във