Банкеръ Daily

Новини

Заседава Съветът за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

В Народното събрание ще се проведе второ заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове). Председател на съвета е Камен Колев, заместник-председател на Българска стопанска камара.
Основните въпроси, които ще бъдат разгледани на заседанието са поставени за дискусия от НСОРБ: принципни проблеми на общините в процеса на усвояване на европейските фондове; необходими спешни промени в нормативната уредба, свързана с възлагането на обществени поръчки, отчуждителните процедури и процедурите по смяна предназначението на земеделските земи; взаимовръзка между общини – бизнес – НПО в процеса на усвояване на средствата от европейските фондове.
В дневния ред са включени и въпроси, отнасящи се до ПРСР, като примерен график за прием и обработка на проекти по ПРСР за календарната 2010 г.;
изкуствени условия и свързаност при кандидатстване по мерките по ПРСР. Ще се разгледа и становище на БАКЕП относно проектите по ПРСР на фирмите, които са в списъка на длъжниците по САПАРД, както и рискът от загуба на средства по ПРСР. В обсъждането ще се предложи и включването на условия в промените на наредбите от 19 май които ще имат действие със задна дата по проектите, внесени преди обнародването на промените и общи препоръки към управлението на програмата.
Друга голяма група въпроси, се отнасят се до ОП Повишаване на конкурентоспособността на българското икономика, потребността от обучение на бенефициентите и препоръки за ускоряване на усвояването на средствата.
Ще се направи отчет и за предприетите мерки за подобряване ефективността в системата за координация на управлението на средствата от Евросъюза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във