Банкеръ Daily

Новини

Заработи електронен пазар на инвестиционни проекти

Проучване на БТПП сред български фирми показва, че 20% от тях срещат проблеми с финансирането на свои проекти. Освен кредитирането другите трудности, които посочват фирмите, са свитият вътрешен пазар, малкият обем на износа, както и бюрократичните пречки. За да улесни достъпа до пазара, Търговско-промишлената палата, със съдействието на Корпоративна търговска банка, е създала продукта Електронен пазар на инвестиционни проекти. Той е насочен както към предприемачите, така и към банкерите, които по-лесно ще се ориентират как фирмите отговарят на определени критерии за финансиране.
На 150 показатели трябва да отговори всяка фирма, която даде заявка в ИНТЕРНЕТ, каза Георги Чернев, заместник-председател на БТПП. Работна група от палатата ще проверява достоверността на предадените данни. В понеделник (12 май) БТПП направи презентация на услугата, като демонстрира въвеждането на предложен проект и класирането му. Максималният брой точки, които може да набере една фирма, е 100 точки. Критериите за оценка включват самия проект (до 70 точки), фирмата (до 20 точки) и информация свързана с мениджмънта на проекта (до 10 точки). До края на годината услугата ще се предлага безплатно от БТПП, а в бъдеще за включването на проектите в базата данни ще се заплаща такса около 30 евро.
Класираните проекти ще бъдат включени в брошура Топ 100, която ще се издава на български и английски език.

Facebook logo
Бъдете с нас и във