Банкеръ Daily

Новини

Запорират имуществото на Пламен Стоянов на стойност 32 176 157.48 лева

По искане на Комисията Кушлев Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Пламен Стоянов, за което се твърди, че е придобито от престъпна дейност. Общата стойност на обезпеченото имущество е 32 176 157.48 лева.
Комисията започнала проверка срещу Пламен Стоянов от София, след уводомяване от прокуратурата за образуване на досъдебно производство и привличането на лицето в качеството на обвиняем за участие във въоръжена престъпна група.
Комисията Кушлев е констатирала наличие на данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД. Придобитото от Пламен Стоянов и съпругата му имущество възлиза на 169 411,37 минимални работни заплати, което е значителна стойност по смисъла на закона. Налице е презумцията на чл.4, ал.1 от Закона, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи по отношение на проверяваното лице и неговата съпруга не са достатъчни за придобиването му.
Комисията внесе искане в съда за налагане на обезпечителни мерки, които са наложителни във връзка с гарантиране правата на държавата по евентуално бъдещо съдебно решение за отнемане в полза на държавата на имуществото му

Facebook logo
Бъдете с нас и във