Банкеръ Daily

Новини

Започват търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд

Открита е процедура за провеждане на национални търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове на територията на цялата страна. Това съобщи Министерството на земеделието. Изключение правят само областите Габрово и София-град.


Заповедта на министър Мирослав Найденов ще бъде публикувана в местен вестник в областта, на територията на която са разположени имотите, както и в електронен вид на сайтовете на областните дирекции.


Заявленията за участие в търга се подават в съответните Областни дирекции bdquo;Земеделиеrdquo; по местонахождение на имотите, в срок от 30 календарни дни от датата на последната публикация на заповедта в местен вестник.


Информация за земите от държавния поземлен фонд, както и за реда и условията за участие на кандидатите, се предоставя от съответните общински служби по земеделие и Областни дирекции bdquo;Земеделиеrdquo;.


Процедурата е в изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във