Банкеръ Daily

Новини

Започват Дните на българския бизнес в Йордания

Заместник-министърът на икономиката Евгени Ангелов ще участва в Дните на българския бизнес в Йордания, които започват днес. Организирането на тридневния форум в столицата Аман е по инициатива на почетния консул на хашемитското кралство в София, Хасан Ал-Бармауи. В откриването на проявата ще участва и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. В българската делегация са включени експерти от Държавната агенция за безопасност на храните, Изпълнителната агенция по горите, БТПП и други.
В рамките на визитата зам.-министър Ангелов ще се срещне с председателя и изпълнителен директор на Кралския център за проектиране и развитие на Йордания д-р Шади Рамзи Ал-Мажали. Очаква се двамата да дискутират възможностите за разширяване на взаимноизгодните търговско-икономически отношения, както и заявения интерес на български инженерингови организации да участват като подизпълнители в инфраструктурни и енергийни проекти в арабската страна.
По време на форума на българския бизнес зам.-министър Ангелов ще разговаря също с министъра на промишлеността и търговията Хани Ел-Мулки и с министъра на енергетиката и минералните ресурси Халед Тукан. Сред обсъжданите теми ще бъдат евро-средиземноморското търговско и икономическо сътрудничество и разширяването на двустранните инвестиции, които ще стимулират присъствието на йордански фирми у нас, а чрез България и на най-платежоспособния пазар в света – европейския. Перспективните сфери за активизиране на бизнес диалога са енергетиката, машиностроенето, производството на специална продукция, преработката на храни и друга селскостопанска продукция и други.
За форума в Аман заминават и представители на над 30 български фирми от хранително-вкусовата промишлености (млекопреработване, хлебопроизводство, винопроизводство, месопреработване и др.), производството на тютюневи изделия и напитки, енергетиката, машиностроенето, ВПК, инфраструктурното проектиране, целулозната индустрия, козметиката и др. Те ще имат възможност да осъществят контакти с йордански фирми и да очертаят перспективите за евентуални съвместни производства на стоки или предлагане на услуги.
Стокообменът между България и Йордания е непостоянен за последните 10 години. През 2010-а има сериозно раздвижване на търговските контакти, които отбелязват ръст от близо 225% в износа към Йордания и 22% увеличение във вноса от там спрямо 2009 година. Двустранният стокообмен за същия период бележи скок с над 166% и е в размер на 23.5 млн. долара. В листата на изнасяните за Аман стоки челно място заема селскостопанската техника, картони, царевица, контролна апаратура, дървен материал и др. Във вноса преобладават пресните и охладените зеленчуци и плодове, живи животни, органични съединения, химически препарати и други.
През 9-те месеца на 2010 г. общо 1632 йордански граждани са посетили България за почивка - ръст от близо 19% спрямо 2009 г. Българските туристи в Йордания за същия период са едва 83-ма – спад с близо 50% спрямо 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във