Банкеръ Daily

Новини

Започва увеличението на капитала на Джерман-София

От 29 август (сряда) започва търговията БФБ-София с правата за участие в увеличението на капитала на Джерман-София АД - Дупница (4DZ), съобщиха от борсовия оператор.


По издадените 42 258 права могат да се запишат 169 032 нови акции с номинална и емисионна стойност 7 лв. всяка. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 33 807 броя нови книжа.


Търговията с правата на борсата продължава до 11 септември, а аукционът по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК за незаписаните права е на 20 септември.


Крайната дата за записване на акции от увеличението на капитала на дружеството е 4 октомври. Борсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е инвестиционният посредник Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД.


Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 1 юни.


Производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, транспортна и търговска дейност в страната и чужбина.


Към края на юли двамата най-големи акционери в Джерман-София АД са окрупнили дяловете си след борсово извършени сделки с акции на дружеството. Те са закупили по 5 243 дяла, представляващи 12.41% от книжата с право на глас. В резултат на това Таньо Димитров Танев вече притежава дялово участие в размер на 43.91% от капитала, а Любомир Георгиев Мирчев държи 43.97 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във