Банкеръ Daily

Новини

Започва рехабилитацията на жп линия Пловдив – Бургас

На 8 февруари е подписан договорът между ДжиСиЕф - СК-13 - Трейс РейлИнфра Консорциум и ДП Национална Компания Железопътна инфраструктура - София за възлагане на обществена поръчка № 2010/S-181-275944 с предмет Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас.
Поръчката включва няколко обособени позиции. По първата трябва да се извърши рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово -Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 километра. Втората е свързана с рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора -Завой/ до км 190+590 в междугарието Ямбол - Завой/ и Завой - Зимница/от км192+706 до входната стрелка на гара Зимница/, включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгърната дължина на железния път 120 километра. По третата ще се извърши рехабилитация на железопътната отсечка Церковски -Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 километра.
Проектът се финансира от Кохезионен фонд на Евросъюза по Приоритетна ос 1 на ОП Транспорт 2007 – 2013 година.
Акционери в Консорциума са: ДЖИ СИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОНСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ АД, притежаващ 60% от капитала, Трейс Груп Холд АД с дял от 20% от капитала, и СК-13 Трансстрой АД с 20% от капитала.
Стойността на договора за трите позиции общо е 380 362 620.30 лева. Срокът за изпълнение е 65 седмици за Позиция 1, 165 седмици за позиция 2 и 135 седмици за позиция 3.

Facebook logo
Бъдете с нас и във