Банкеръ Daily

Новини

Започва работа Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика

Официален старт на работата на Националния център за ограничаване и превенция на неформалната икономика „Икономика на светло” ще бъде даден на 29 април. Центърът е създаден по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” и се изпълнява от Асоциация на индустриалния капитал в България. Националният център и неговите девет регионални звена, разположени в цялата страна имат за цел предоставянето на обучения и консултации за вредите от проявленията на неформалната икономика на широк кръг заинтересовани страни, повишаване на тяхната информираност и ключови познания по темата, изграждането на информационна система за изчисляване на Композитен индекс за измерване на риска от наличие на неформална икономика, както и съдействие за провокиране на обществена нетърпимост към проявите на неформалната икономика.
През месеците март и април в рамките на проекта, бяха проведени серия от срещи с представители на бизнеса в цялата страна, на които бяха представени целите на проекта. Компаниите бяха поканени да се включат в него, както участват активно в провежданите в момента вътрешнофирмени одити и дълбочинни интервюта по браншове за разкриване на начините, по които изрядният бизнес търпи вреди от основните форми на проявление на неформалната икономика. Работата по реализирането на вътрешнофирмени одити и дълбочинни интервюта по браншове продължава. До момента са направени 92 дълбочинните интервюта и 51 вътрешнофирмени одити, които разкриват интересни подробности за мащабите на това явление и влиянието му върху стопанските процеси. За да се изследват те в дълбочина, стартира и серия от национално представителни проучвания сред населението, бизнеса и работниците и служителите. Първите резултати се очакват до края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във