Банкеръ Daily

Новини

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

От 11-ти август Комисията по позитивен лекарствен списък започва приема на заявления за включване в списъка на медикаменти. Те ще се приемат от понеделник до петък от 9.30 до 17.00 часа в Звеното за административно обслужване в Министерството на здравеопазването.
Комисията по позитивния лекарствен списък взема решение по заявления за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от списъка. В него попадат медикаменти, отпускани по лекарско предписание, които са необходими за покриване на здравните потребности на населението и се заплащат с публични средства - от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.
Законът за лекарствени продукти в хуманната медицина разпорежда членовете на Комисията по позитивния лекарствен списък да са с мандат от 4 години, като на всеки 2 години една втора от състава й се обновява.
Законът регламентира, че Комисията по позитивния лекарствен списък включва равен брой представители на 6 институции - Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата, Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. Членовете на комисията могат да бъдат медицински специалисти, юристи и икономисти с научни постижения и/или практически опит в областта на лекарствените продукти и в съответните сфери на приложението им.
Председател на Комисията по позитивния лекарствен списък е проф. д-р Йорданка Узунова (от квотата на МЗ). Тя е член на Академичния съвет на Медицинския университет, София и на неговата Комисия по науката. Член е на досегашната Комисия по позитивния лекарствен списък. Проф. Узунова завежда Андрологичния сектор в Катедрата по урология към Медицински университет, София, и е член на Световното, Европейското и Българското урологични дружества. Тя е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт и по икономика на здравеопазването.
Членове на комисията са д-р Нина Ръсина (МЗ), началник отдел «Лекарствена политика» в МЗ; магистър-фармацевт Йорданка Вълчева (НЗОК), директор на дирекция «Лекарства» в НЗОК; д-р Пламен Попиванов (НЗОК), директо началник на отделение по костни и метаболитни заболявания на УМБАЛ „Александровска”, доц. д-р Иванка Атанасова (ИАЛ), директор на дирекция «Разрешаване за употреба на лекарствени продукти» в Изпълнителната агенция по лекарствата, Димитър Димитров (ИАЛ), магистър-фармацевт с над 10 годишен опит по специалността, д-р Димитър Петров (БЛС), съветник по Националния рамков договор към БЛС, д-р Йордан Тумбев (БЛС), член на Управителния съвет на БЛС, д-р Милко Басарков (БЗС), заместник-председател на БЗС и председател на постоянната Комисия по стоматологични и потребителски продукти, Иван Пенев (МТСП), главен секретар на Министерство на труда и социалната политика, проф. Иван Миланов (МТСП), изпълнителен директор на Университетска болница „Свети Наум”, д-р Николай Шарков (БЗС), председател на УС на БЗС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във