Банкеръ Daily

Новини

ЗАПОЧВА ПИРЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

От 1 август започва приемът на проекти по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от Разплащателната агенция. По мярката се предоставя помощ за обучения, които ще се провеждат чрез курсове и информационни дейности в областта на земеделието и горите.
Участието в провежданите обучения в селското и горското стопанство е напълно безплатно. Финансовата помощ се предоставя на обучаващи организации, които могат да бъдат публични или частни институции, регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение, както и висши училища, регистрирани по Закона за висшето образование.
Допустими за подпомагане са и юридически лица с нестопанска цел и научни институти с предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите и околната среда.
При кандидатстване, обучаващите организации разработват проекти, които трябва да съдържат подробно разработени учебни програми за всеки курс или информационна дейност с обоснована тема, по която ще се провежда обучението. В проекта трябва да се планира броя на хората, които ще се обучават, както и регионите, в които ще се провеждат дейностите. В проекта още се планира бюджета на разходите, и се разписва графика на провеждането на всеки курс и информационна дейност.
Служителите от ДФ „Земеделие”- РА и МЗП имат право да извършват проверки на място по време на провеждане на обучението, без да е необходимо предварително известяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във