Банкеръ Daily

Новини

Започва новият прием по пчеларска програма

Заявления за подпомагане по мерките на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г ще бъдат приемани от днес в Държавен фонд Земеделие. Приемът ще продължи до 15 януари 2013 или до изчерпване на финансовия ресурс по съответната мярка и сектор. Предвиденият бюджет за 2013 е над 6.3 милиона лева.


По мерки А bdquo;Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелариrdquo; и Е bdquo;Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продуктиrdquo; кандидати могат да бъдат браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. Допустими за участие са още висшите учебни заведения, в които се преподават дисциплините bdquo;пчеларствоrdquo; или bdquo;пчелна патологияrdquo;; научни асоциации по пчеларство и пчеларски сдружения, регистрирани по реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и научноизследователски институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството.


По мерките B bdquo;Борба срещу вароатозатаrdquo;, С bdquo;Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния медrdquo; и D bdquo;Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общносттаrdquo; заявления за подпомагане могат да подават физически, юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители. Могат да кандидатстват и пчелари-проверители, които имат необходимата квалификация за извършване на пролетни профилактични прегледи. Субсидии от Мярка D, сектор 1 bdquo;Закупуване на нови кошериrdquo; получават пчелари, които притежават до 150 пчелни семейства. Наличните кошери в пчелините на кандидатите трябва да бъдат маркирани по реда на Наредба 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.


Бюджетът по Мярка А е в размер на 113 456 лева. Той е предназначен за подготовка на обучители.


Предвидената финансова помощ по Мярка B възлиза на 780 657 лева. От нея, 700 657 лева са разпределени за купуване на препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Останалите 80 000 лева ще покриват разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване на помощ от пчелари-проверители


Мярка С ще изплаща субсидии на обща стойност 22 674 лева за лабораторен анализ на пчелния мед.


Най-голям е бюджетът по Мярка D, а именно 5 254 507 лева. За закупуване на нови кошери са отредени 3 267 157 лева. Други разходи, които мярката ще финансира, са за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства ndash; до 1 615 087 лв., и за покупка и подмяна на пчелни-майки ndash; до 372 263 лева.


Мярка Е разполага с бюджет от 158 820 лева, разпределен в три теми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във