Банкеръ Daily

Новини

Започва мащабна реконструкция на Централната градска градина на Русе

Кметът на Русе инж. Божидар Йотов подписа договор за реконструкция, рехабилитация и модернизация на централната градска градина.
Предвижда се благоустрояване и естетизация на физическата среда в централната градска зона за отдих и обновяване на зелената система и парковото оборудване, въвеждане на енергоспестяващо осветление и съвременна аудио- информационна обществена система;
Целта е осигуряване на условия за оптимална реализация на интегрираните функции на Централна градска градина като място за интензивни социални и бизнес контакти за жителите, посетителите, туристите, външните инвеститори на Русе и създаване на предпоставки за повишаване на степента на социално включване и професионална адаптация на групите в неравностойно положение чрез повишаване на достъпността на физическата среда.;
Друга задача на проекта е сигурността и безопасността на населението и превенция на риска, чрез въвеждане на система за охрана и видеонаблюдение в обхвата на централната градска градина и включените в нея публични пространства.
Централна градска градина е ансамблово пространство с обща площ 40 010 кв.метра. Тя е е реконстуирана в настоящия й вид преди повече от 20 години, като от тогава не са предприемани мащабни действия по нейната рехабилитация съответстващи на развитието на градския център. Алейната мрежа и площадните участъци са ремонтирани частично в различно време и това е довело до неприемливо разнообразие в настилките и оформянето на пространствата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във