Банкеръ Daily

Новини

Започва конкурс за директори на регионалните митнически дирекции в София, Русе, Бургас, Варна и Пловдив

Агенция „Митници” обявява конкурс за длъжността “директор на регионална митническа дирекция” в РМД София, РМД Русе, РМД Бургас, РМД Варна и РМД Пловдив. Документи се приемат от днес до 30 октомври.
Кандидатите ще защитават концепция за стратегическо управление на тема „Ролята и мястото на регионалната митническа дирекция в системата за управление на митническата администрация”.
В конкурса могат да участват както служители на митниците, така и външни лица, които отговарят на предвидените в нормативните актове минимални изисквания за заемане на длъжността, а именно – висше образование, степен магистър, и седем години стаж, от които най-малко пет в митниците, или да е бил държавен служител с придобит V старши ранг.
Кандидатите за директори на регионални дирекции трябва да имат управленски способности, да познават добре митническото законодателство, както и да имат базови компютърни умения (работа с офис пакет за Windows и Internet). Предимство ще имат кандидатите с отлични комуникационни умения и тези, които умеят да работят в екип.
Кандидатите трябва да отговарят също на изискванията на чл. 10 ал. 1 и 2 от Закона за митниците, т.е. да са дееспособни лица, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са лишавани по съдебен ред от право да заема съответната длъжност. Също така кандидатите не трябва да са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации.
Освен на изискванията на Закона за митниците кандидатите трябва да отговарят и на критериите, зададени в чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във