Банкеръ Daily

Новини

Започва конференцията „Алма матер, Болонският процес и предизвикателствата към академичното преподаване и научни изследвания”

Министърът на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов ще участва в откриването на научно-теоретична конференция bdquo;Алма матер, Болонският процес и предизвикателствата към академичното преподаване и научни изследванияrdquo;. Форумът започва от 9ч. в Софийския университет bdquo;Св. Климент Охридскиrdquo;. Пленарният доклад на тема bdquo;Болонският процес и общоевропейското академично пространство в Евросредиземноморската зонаrdquo; ще бъде изнесен от п роф. Джоузеф Мифсуд, президент на Евросредиземноморския университет.


Организатор на конференцията е Университетският комплекс по хуманитаристика bdquo;Алма матерrdquo; към СУ bdquo;Св. Климент Охридскиrdquo;. Форумът е в рамките на Дните на академичната хуманитаристика (1-3 ноември).


В конференцията ще вземат участие Огнян Стоичков, председател на Комисията по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта в Народното събрание, доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на синдикат bdquo;Висше образование и наукаrdquo; към КНСБ, учени от университетите, от БАН, както и представители от Националното представителство на студентските съвети и други организации. В програмата е предвидена кръгла маса на тема bdquo;Болонският процес, интернационализацията на обучението и предизвикателствата на мобилността на учените и студентитеrdquo;.

Facebook logo
Бъдете с нас и във