Банкеръ Daily

Новини

Започва изграждането на функционален блок въздушно пространство между България и Румъния

Правителството утвърди подписания на 26 февруари меморандум за разбирателство между транспортните министерства на България и Румъния, свързан с установяването на функционален блок въздушно пространство (ФБВП).
Меморандумът създава общата рамка за сътрудничество между двете държави, вкл. техните национални авиационни власти, доставчиците на аеронавигационно обслужване и другите заинтересовани страни, насочено към подготовката и създаването на ФБВП. Предстои сключването на съответните меморандуми за разбирателство между въздухоплавателните администрации и между Държавното предприятие „РВД” и ROMATSA.
Документът определя цялостната управленска структура на проекта DANUBE FAB, както и ролите и отговорностите на ниво държава, регулатор и доставчик на аеронавигационно обслужване. Той създава и съвместен механизъм за управление на финансирането на проекта със средства на Европейската комисия по програмата TEN-T.
Меморандумът е в съответствие със законодателството на Европейската общност за създаване на Единно европейско небе. Целта на инициативата е да се повишат стандартите за безопасност и цялостната ефективност на въздушния транспорт в Европа, да се оптимизира капацитетът, за да се изпълнят изискванията на всички ползватели на въздушното пространство и да се сведат до минимум закъсненията на полетите.
Поставеният от Европейския съюз срок за изпълнение на проекта от страна на България и Румъния е 4 декември 2012 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във