Банкеръ Daily

Новини

Започна кампанията за плащане на данък сгради и такса смет

От началото на март стартира кампанията по плащане на данък сгради и такса смет. По традиция в община Шумен тя бе открита от заместник-кмета по финанси Александър Генчев, който пръв внесе дължимия за годината налог, съобщиха от пресцентъра на общината. На първите платци началникът на отдел Местни данъци и ТБО Диана Стефанова е подарила мартеници.
През 2011 г. няма промяна в ставките за облагане с Данък върху недвижимите имоти и Данък върху превозните средства. Запазени са и промилите за облагане с такса битови отпадъци за жилищните имоти на гражданите в размер на 1.5 промила. Намален е промилът за облагане с такса Битови отпадъци на нежилищните имоти за град Шумен на 4 промила и за останалите населени места на 5 промила. Промяната като цяло запазва размера на таксата за предприятията в абсолютна стойност.
От тази година заплащането на Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци и Данък върху превозните средства ще се извършва на две равни вноски. Първа вноска – от 1 март до 30 юни, и втора вноска – до 30 октомври 2011 година. На лицата, които заплатят пълния размер на данъка до 30 април 2011 г., ще бъде направена отстъпка в размер 5 на сто.
Заплащането на данъците може да се извърши на данъчните каси на общината, чрез пощенски запис, банков превод или по Интернет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във