Банкеръ Daily

Новини

ЗАПОЧНА ФОРУМ ПОСВЕТЕН НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

От днес в Университета за национално и световно стопанство се провежда двудневна международна научна конференция на тема: Икономически политики за устойчиво развитие. Тематичните направления са: “Показатели и критерии за устойчиво развитие”, “Фискални стимули: екоданъци, такси, глоби и селективно “зелено” субсидиране”, “Монетарни и инвестиционни стимули за екологосъобразно производство и потребление”, “Механизъм на търговията с емисионни разрешителни - национални, регионални (ЕС) и глобални перспективи”, “Екологосъобразен икономически растеж - фактори, стимули, предимства и предизвикателства”, “Устойчиво развитие и конкурентоспособност”, “Политиката на ЕС за устойчиво развитие”, “Пазарният механизъм: препятствие или средство за постигане на устойчиво развитие”.
Председател на научния и на организационния комитет на конференцията е проф. д.ик.н. Румен Гечев, директор на Центъра за устойчиво развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във