Банкеръ Daily

Новини

ЗАПЛАТИ ДО 490 ЛВ. ЩЕ БЪДАТ КОМПЕНСИРАНИ ЗАРАДИ ПЛОСКИЯ ДАНЪК

Работодателите и синдикатите се споразумяха да повишат заплатите на служителите от 1 януари 2008 г. за всички получаващи доходи до 490 лева, които ще получат намаление на нетните трудови възнаграждения след законовите удръжки в размер осигуряващ най-малко покриване на това намаление. По този начин ще се компенсира въвеждането на плоския данък.
И двете страни на споразумението призовават Министерски съвет и Народното събрание да бъде разширена квотата на ваучерното хранене от 100 000 на 300 000 работници и служители, като стремежът в перспектива е пълното освобождаване от ограничения в покритието му. В споразумението се настоява още министърът на труда и социалната политика да разпростре действията от колективните трудови договори на отраслово и браншово равнище. Страните заявяват, че при предстоящото договаряне на препоръчителния индекс за повишаване на средната работна заплата през 2008 г. ще се диференцират индексите с оглед осигуряването на реално нарастване на разполагаемите доходи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във