Банкеръ Daily

Новини

Заплатата формира половината от доходите на домакинствата

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2012 г. е 1 071 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 13.8%, показват данните, представени от Националния статистически институт.


Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 54.5% от общия доход. Доходите от работна заплата през второто тримесечие на 2012 г. средно на лице от домакинството са 583 лв., което е с 18% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход нараства с 2 процентни пункта за разглеждания период от време.


Вторият по значение източник на доход на българските домакинства са пенсиите. Относителният им дял в общия доход намалява с 3.3 процентни пункта и съставлява 26.7% от него. През второто тримесечие на 2012 г. доходите от пенсии нарастват в номинално изражение с 1.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и достигат 286 лв. средно на лице от домакинство.


Приходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се увеличават спрямо същия период на 2011 г. и достигат 81 лева. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта и представлява 7.6% от структурата на общия доход.


Доходите от социално осигуряване и социални помощи през второто тримесечие на 2012 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те се повишават за периода от 32 на 35 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял в общия доход се запазва и представлява 3.3% от неговата структура.


През второто тримесечие на 2012 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход се запазва както при предходни периоди и е 98.1% от него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във