Банкеръ Daily

Новини

ЗАПИСАНИ СА ОБЩО 5.850 МЛН. АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС

На 17 октомври 2007 г. е приключила подписката за увеличението на капитала на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ - София, съобщиха от БФБ-София. Общият брой записаните и платени акции от увеличението е 5.850 милиона.
На 15 август Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първично публично предлагане на 5.850 млн. акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. Емисията се издава и предлага публично във връзка с плановете за закупуване и заплащане на имоти, както и разработването на проекти за вече закупени терени.
Преди увеличението, капиталът на Юнивърсъл Пропъртис беше разпределен в 650 хил. акции с номинал 1 лв., като Юнивърсъл притежаваше 60% от капитала, Любомир Георгиев Манчоров - 37%, а група физически лица имаха 1 на сто.
Нетната печалба на дружеството за първото полугодие възлиза на 944 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във