Банкеръ Daily

Новини

Заместник-министърът на културата Дерелиев е взел участие в Неформалния съвет на министрите на културата и аудиовизията от Европейския съюз

Заместник-министърът на културата Димитър Дерелиев е взел участие в Неформалния съвет на министрите на културата и аудиовизията от държавите членки на Европейския съюз, който се организира от Белгийското председателство на Евросъюза в Брюксел. Информацията от пресцентъра на министерството. В първия ден от заседанието водеща тема е била Обединяващата роля на културата и творческите индустрии. Министрите са обменили идеи относно връзките между култура и иновации, като отделили особено внимание на мястото, което културните и творческите индустрии заемат в новата европейска иновационна политика. Министрите са се обединили около необходимостта да работят заедно за утвърждаване на тези индустрии в иновационните процеси на Европейския съюз, с което допринасят за изпълнението на Стратегия 2020 и утвърждаването на приноса на културата към социалното и икономическото развитие.
Министрите са подчертали важността на културните и творческите индустрии за процеса на излизане от икономическата криза, като особено внимание са отделили на: ролята на тези индустрии в новата иновационна политика на ЕС; дефинирането на стратегически и хоризонтални подходи към културните и творческите индустрии, и най-вече на малките и средните предприятия (МСП); улесняването на достъпа до и опростяването на процедурите по финансиране, като се използват възможностите на Европейския фонд за регионално развитие и европейските структурни фондове; подобряването на професионалните умения в тези области чрез насърчаване на творчески партньорства между средните и висшите училища по изкуствата, икономическите образователни институции, научните лаборатории; осигуряването на справедливо възнаграждение и по-добра защита на творческия труд чрез правата на интелектуалната собственост; подобряването на статистическата рамка на европейско ниво чрез включването на показатели, специфични за тези индустрии.
В своето изказване Фадила Ланаан, министър на културата, аудиовизията, общественото здраве и равните възможности на френскоговорящата общност на Белгия, е призовала Съвета на Евросъюза да признае и популяризира потенциала на културните и творческите индустрии за бъдещето на европейската политика на иновациите, която ще бъде приета през декември 2010 година.
Темата за дебат през втория ден е била Подкрепа за европейското кино. Министрите са изразили своите позиции относно ревизирането на Съобщението на Еворкомисията от 2001 г. съобразно особеностите на новата цифрова среда. Многократно е изказана необходимостта да се прилага в бъдеще интегриран подход към тази тема, която включва съвместното разглеждане на културното измерение и производството на филми като фактор за многообразието от национални и регионални схеми за подпомагане на киното. Някои от министрите, както и заместник-министър Димитър Дерелиев, са изказали загриженост за малките кина в отдалечените от големите градове райони, които са своеобразен център на културния живот в селищата, но поради икономически проблеми се затварят. Те са призовали Еврокочисията да предложи конкретни финансови инструменти за тяхното цифровизиране и превръщането им в национални мрежи за показване на европейското кино.

Facebook logo
Бъдете с нас и във