Банкеръ Daily

Новини

Зам.-министър Костов започва поредица от срещи с колективи на институти от Сeлскостопанската академия

Зам.-министърът на земеделието и храните Георги Костов започна поредица от срещи с колективите на институтите на Селскостопанска академия в качеството си на временно изпълняващ длъжността председател на Академията.
По време на срещите си той ще бъде придружаван от зам.-председателя на Академията доц. д-р Галина Панайотова.
В първата дискусия, която се състоя в Института по овощарство в Пловдив бяха обсъдени действията, свързани с изпълнението на непосредствените задачи на институтите, както и се набелязаха мерки с перспективите им на развитие. Подчертана бе необходимостта от активно участие в научни и научно-приложни проекти, което ще осигури финансовата стабилност на институтите. Обсъди се възможността за демократизиране на системата на Академията чрез разчупване на централизирания модел на управление, както и до края на годината да бъде променен Законът за ССА.
В срещата участие взеха представители на Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” - Садово, Института по тютюна и тютюневите изделия - Марково, Институтите по рибарство и аквакултури, и по зеленчукови култури “Марица” Пловдив, както и с други научни звена.
Днес в Кнежа, зам.-министър Костов ще се срещне с ръководствата на Института по царевицата, както и с Институтите по фуражните култури и лозарство и винарство от Плевен. В петък, в София, предстои среща с колективите на Института по почвознание “Н. Пушкаров”, Института по аграрна икономика и Института по информационно осигуряване на системата
В понеделник, 11 юли , от 11.30 часа ще бъде срещата с Добруджанския земеделски институт, която ще се проведе в Генерал Тошево.

Facebook logo
Бъдете с нас и във