Банкеръ Daily

Новини

Зам.-министър Димитров представи приоритетите в изготвянето на позиция за бъдещето на Общата селскостопанска политика

Зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров представи приоритетите на правителството при изготвянето на националната позиция за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 година. Той подчерта, че трябва да бъдат извлечени най-важните елементи за България от всички варианти на реформиране, които са предложени от комисията, като за страната ни е основен приоритет по-бързото изравняване на субсидиите и премахването на историческия подход и референтните периоди за определянето им. Заместник-министърът подчерта още, че има две ключови насоки за определянето на политиката – гарантирането на хранителната сигурност на населението в Европа и извън нея, и социалните условия за изграждането на една нова визия от страна европейската общност като цяло по отношение подпомагането на земеделието. Обществото е станало много по-взискателно към земеделието, посочи Цветан Димитров, и това неминуемо ще се отрази както при определянето на финансовата рамка на тази политика, така и при определянето на общоевропейските и национални критерии за разпределянето й.
Резолюция по бъдещето на ОСП представи и проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет (ИСС), организатор на събитието. Проф. Дулевски заяви, че ИСС се присъединява към общата позиция, че ОСП трябва да остане силна обща политика на ЕС, изградена на основата на взаимодопълващите са два основополагащи стълба, които в синергия със структуроопределящите фондове може да осигури подходящи условия за земеделските стопани и добре функциониращ единен пазар, както и справедливи условия за конкуренция в ЕС. Проф. Дулевски подчерта, че ИСС е работил по изготвянето на резолюцията в тясно сътрудничество с правителството, в лицето на Министерство на земеделието и храните, както и на парламентарната комисия по земеделие и гори и че съвета би инициирал и в бъдеще подобни публични консултации.
Десислава Танева, председател на земеделската комисия в парламента, подчерта, че изготвянето на позицията е национално отговорна задача и в нея трябва да участват ангажирано всички страни.
В дискусиите взеха участие и синдикалните лидери д-р Константин Тренчев, заместник председател на ИСС и Пламен Димитров, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношение към ИСС. Депутатът и зам.-председател на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Меглена Плугчиева също участва в дискусията, като предложи да бъде изготвен задълбочен анализ за състоянието на сектора, който да бъде основа на изграждането на общата единна национална позиция по бъдещето на ОСП.
Диляна Славова, представител на България в Европейския икономически и социален комитет, подчерта, че е от особено значение веднъж изготвена, позицията на страната да бъде отстоявана на всички възможни нива – и от институциите, и от неправителствени и бизнес организации. Становища и предложения изразиха и представители на неправителствени организации от различни сектори на земеделието, като бе съгласувано предложения в писмен вид да се изпращат към ИСС, както и към институциите, ангажирани с изготвянето на позицията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във