Банкеръ Daily

Новини

Зам.-министър Димитров: Общата селскостопанска политика не е справедлива към новите страни-членки

Зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров представи позицията на Министерството на земеделието и храните за бъдещето на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2013 г. по време на конференция в Пловдив.
„Общата селскостопанска политика не е справедлива към новите страни-членки”, каза зам.-министър Димитров. Необходимо е да се премахнат различията в нивата на директното подпомагане. Не считам, че трябва да се съсредоточим и ограничим само в това направление, но историческият подход при определянето на подпомагането в земеделието трябва да отпадне. България ще защитава позициите си като равнопоставен член на Общността и ще търси подкрепа на другите държави-членки, за постигане на справедлива конкуренция на пазарите на Общността, допълни още той.
Във връзка със Системата за единно плащане специално внимание трябва да се отдели на подкрепата на животновъдството и възможностите за компенсаторни плащания за необлагодетелстваните райони.
Необходим е по-гъвкав инструментариум от пазарни мерки за управление на риска и противодействие на кризисни ситуации, за да има солидарност при решаване на проблемите, както и един бързо работещ механизъм.
Всички страни-членки на ЕС са за опростяване и облекчаване на законодателството и административните процедури, с цел да бъдат разбираеми, което ще допринесе за бързото усвояване на средства и конкурентно способността в земеделието.
Днешната дискусия се провежда в подходящ момент - броени дни след стартирането на обсъждането на общностно ниво, каза зам.-министър Димитров. Министерство на земеделието и храните започна тази дискусия още през есента на миналата година, както в страната, така и извън пределите й. Убеден съм, че новата бъдеща ОСП няма да излезе от основните си цели – осигуряване на добър стандарт на фермерите, консумирането на качествени храни, защита на потребителите, запазване на селските райони и околната среда. Представителите на българския бизнес и земеделските производители трябва да се запознаят по-детайлно с провеждания на европейско равнище дебат, а така също да изразят своите позиции и очаквания за реализирането на новата политика.
Надявам се с организираните дискусии във връзка с бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2013 година, както ЕС, така и България, да се осигури развитието на едно добро земеделие, каза още зам.-министър Димитров.
На конференцията бе дискутирана и темата за приоритетите на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и ролята на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за модернизацията и повишаване конкурентоспособността на земеделието.
В международния форум взеха участие Ханс-Йоахим Вилмс, член на Европейския икономически и социален комитет, председател на специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, Стафан Нилсон, член на Европейския икономически и социален комитет, председател на ІІІ група - организации с други интереси. От българска страна присъства проф. д-р Лалко Дулевски – председател на Икономическия и социален съвет, Людмила Тодорова – член на Европейския икономически и социален комитет, председател на Съвета на българските аграрни организации, както и председателят на Комисията по земеделие и гори – Десислава Танева.
Форумът се провежда в Конгресния център на Международен панаир – Пловдив и бе органииран от Европейския икономически и социален комитет и Икономическият и социален съвет на България, със съдействието на представителството на Европейската комисия в България и на Съвета на българските аграрни организации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във