Банкеръ Daily

Новини

Зам.-министър Ана Михайлова е определена за национален ръководител и ръководител на Разплащателния орган

Правителството определи заместник-министъра на финансите Ана Михайлова за национален ръководител, който отговаря за финансовото управление на средствата по предприсъединителните инструменти ФАР и САПАРД, и за ръководител на Разплащателния орган по Кохезионния фонд по Регламент 1164/94 (предишна програма ИСПА), съобщиха от правителствената пресслужба. Функциите на националния ръководител са в съответствие с Меморандума за разбирателство за създаване на национален фонд между българското правителство и Европейската комисия и ПМС №131/2005 г. Националният ръководител осигурява спазването на правилата, разпоредбите и процедурите на предприсъединителните програми, европейското и национално законодателство, отнасящи се до изпълнението, отчитането и финансовото управление, както и функционирането на подходяща система за отчетност и информация.
Ръководителят на Разплащателния орган отговаря за сертифицирането на разходите по проектите по Кохезионния фонд пред ЕК и за осигуряването на средства от помощта по проектите при спазване на приложимите нормативни и административни правила и процедури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във