Банкеръ Daily

Новини

Закриват класическия тип социални институции у нас в рамките на 15 години

Преминавайки през намаляване на броя на децата в институциите, да се достигне до пълното закриване на класическия тип институции в рамките на 15 години. Това се очаква в дългосрочен план от изпълнението на националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България”, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова при откриването на национална среща за политиката за децата и семействата днес в Хисаря. Тя поясни, че планираните мерки са насочени към превенция на настаняването в институции чрез подкрепа на семейството и развитие на социални услуги в общността.
Заместник - министър Валентина Симеонова запозна участниците в срещата с приетата от Министерския съвет през март 2010 г. национална стратегия. Чрез документа се въвежда нов подход в политиките за децата и семейството. В разработването им Министерството на труда получава подкрепата на местните власти на регионално и общинско ниво, на гражданския сектор и международните организации като УНИЦЕФ, допълни заместник-министър Симеонова.
В срещата участват представители на социалното министерство, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ. В работни групи се обсъждат приемната грижа, координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие и предоставянето на социални услуги в за деца и семейства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във