Банкеръ Daily

Новини

Закрива се Съветът за икономическа политика към Министерския съвет

Закрива се Съветът за икономическа политика към Министерския съвет, реши правителството на днешното си заседание.Причината е дублирането на част от неговите функции с тези на Съвета за развитие към кабинета. С промените се допълват функциите на Съвета за развитие в областта на хоризонталните политики и публичните инвестиции.
Дирекция „Стратегическо развитие и координация” поема основната част от функциите на секретариат на Съвета за развитие като ще подготвя експертни становища по целесъобразността на внесените за разглеждане в МС проекти на стратегии, програми и актове, свързани с икономическото, инфраструктурното и социално развитие на страната. Дирекцията ще подпомага разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност и ще координира изпълнението и отчитането на Програмата за по-добро регулиране. Експертите ще подпомагат дейността на администрациите по реализацията на програмите и проектите за публично-частното партньорство, концесиите и инвестициите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във