Банкеръ Daily

Новини

Закрива се изпълнителната агенция по хидромелиорации

Закрива се изпълнителната агенция по хидромелиорации, реши правителството. Това се прави в изпълнение на мерките за оптимизация на числеността на персонала и звената, представляващи органите на държавна власт. Щатът на ИАХ е от 84 служители, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Предвижда се имуществото, архивите, както и неуредените задължения и вземания на закритата агенция да се поемат от Министерството на земеделието и храните. За изпълнение на досегашните функции на агенцията в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните се създава дирекция „Хидромелиорации”, а числеността на 28-те областни дирекции „Земеделие” се увеличава с 9 щата.
С проекта на Постановление в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните наименованието на дирекция „Агростатистика и стратегии” се променя на „Стратегическо планиране”, като част от функциите на дирекцията преминават към Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”. Закрива се дирекция „Счетоводство” и функциите й преминават към дирекция „Финансово управление и бюджет”, чието наименование се променя на „Финансово управление, бюджет и финанси”.
В резултат на структурните промени се променя числеността на персонала в Министерството на земеделието и храните от 531 на 546.
Министерският съвет прие и Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, с който са направени изменения в числеността и структурата на ведомството с цел оптимизиране дейността му и синхронизирането й с тази на Министерство на земеделието и храните.
Промените са свързани с оптимизиране числеността на персонала на Изпълнителната агенция до 299 щатни бройки (намаление с 41), преструктуриране на дирекции и актуализиране на функциите им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във