Банкеръ Daily

Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ПОДПОМАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Министерството на здравеопазването приключи работата по туиниг проекта по програма „ФАР - Подпомагане на националната система за надзор на заразните заболявания. Основната цел на неговото изпълнение е укрепване на лабораторния потенциал на България за контрол на инфекциите, управление на качеството на лабораторната дейност, стандартизиране на оперативните процедури за взаимодействие в системата на здравеопазването при лабораторно потвърждаване на подлежащите на регистрация инфекциозни заболявания.
Дейностите по изпълнение на туиниг проекта стартираха през декември 2006 г. В тях взеха участие експерти от Главен институт по здравето - Италия, и български специалисти от Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).
Проектът се състои от две части. Първата, на стойност 900 хил. евро, бе насочена към обучението на служители от НЦЗПБ и РИОКОЗ. В изпълнение на втората част бе доставено и инсталирано лабораторно оборудване на стойност 1,2 млн. евро и бяха обучени експерти за работа с него.
Работата по проекта бе основно насочена към подобряване на дейността на лабораторното диагностициране на заразните болести и развиване на системата за известяване на новооткрити инфекции. Основните теми и направления включваха компютърни програми за мениджъмънт на микробиологични лаборатории и събиране на данни за вътреболнични инфекции (ВБИ) и антибиотична резистентност; обмен на данни за надзора на резистентността в България и Италия; диагностика и надзор на резистентността на туберкулоза; диагностика и надзор на кърлежопреносими инфекции; контрол на ВБИ; лабораторно потвърждаване, регистрация и контрол на HIV и хепатит; лабораторна мрежа за полово предавани инфекции и др.
В рамките на Подпомагане на националната система за надзор на заразните заболявания туининг проекта бяха проведени семинари по лабораторна диагностика и създаване на работеща лабораторна мрежа за диагностика на СПИН, туберкулоза и кърлежово предавани инфекции. Със специалисти от България и Италия бяха обсъдени въпросите на антибиотична политика в национален мащаб, свързани със събирането и анализирането на данни по електронен път, използване на компютърни системи за лабораторен мениджмънт и управление на антибиотичната политика и консумация на антиинфекциозни лекарства.
Проектът даде възможност на специалисти от България и Италия да се запознаят с работата на лаборатории и институти, отговорни за инфекциите в двете страни. В хода на дейностите бяха обсъдени въпроси за контрол на вътреболничните инфекции, антибиотична политика и регистрация на инфекции заплашващи с епидемично разпространение.
Лабораториите на регионалните инспекции бяха снабдени с необходимата апаратура за оборудване на лабораториите с висок клас на биозащита и възможности за лабораторна диагностика на подлежащите на регистрация инфекции. За микробиологичните лаборатории бяха осигурени микроскопи, флуоресцентни микроскопи за бърза диагностика, ELISA-ридери. С цел безопасност на работата бяха осигурени ламинарни боксове от висок клас на биозащита, а за управление на качеството според европейските стандарти - специална хладилна техника, фризери, лабораторни хладилници, термостати, сухи стерилизатори и центрофуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във