Банкеръ Daily

Новини

Заключетелен семинар по проект за биологичното производство се провежда в Хисаря

Днес (8 октомври) в Хисаря се провежда заключетелен семинар по Туининг лайт проект на тема: Подкрепа за биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци в България. Проектът е на Министерството на земеделието и храните в партньорство със Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ), като Европейски партньор е Италианското Министерство на земеделието.
По време на форума ще бъде представена презентация на тема Проучване и сравнителен анализ на подкрепата за производство, преработка и предлагане на биологични плодове и зеленчуци в Италия и състояние на сектора в България. Ще бъде разгледана и Стратегия за развитие на пазара на биологични продукти в България и интегрирането и с Националния План за развитие на биологичното земеделие в България до 2013 г., както и ще се обсъдят различните възможности за финансиране. Информация за добри практики за биопроизводство, биопреработка и търговия с биопродукти в Италия е друг аспект от дискусиите по време на семинара.
По време на форума като резултат от деността по Проекта ще бъде представено Ръководство на производителите и преработвателите на биологични плодове и зеленчуци.
Една от основните дейности на Туининг лайт проекта е разработване на Национална стратегия за промоция на биологично произведени и преработени продукти в България. Основна цел на проекта е да се повиши капацитета на МЗХ и СППЗ за създаване и изпълнение на промоционална политика при биологично производство и преработка на плодове и зеленчуци.
Като специфичните цели са изведени популяризиране на положителните аспекти на биологичното производство за производителите и преработвателните на органични растителни храни, повишаване на знанията и мотивацията на производителите и преработвателните на плодове и зеленчуци за биологично земеделие, както и проучване, анализиране и усвояване на добри европейски практики за държавна подкрепа на клъстерите в сектор биологично производство и преработка на плодове и зеленчуци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във