Банкеръ Daily

Новини

Заявления за 3 300 000 лв. са подадени по две мерки във фонд Земеделие

Финансовата стойност на кандидатстващите проекти по мерките 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, и 322 - Обновяване и развитие на населените места, по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) надхвърля три пъти договорения бюджет. Общият брой на подадените заявления от отварянето на двете мерки до момента е 1275 на стойност 3 300
000 000 лева. Бюджетът на средствата, предвидени по двете мерките на програмата, е 1 048 794 299 лева. Това съобщи пресслужбата на фонд Земеделие.
Експертите на фонда са обработили по мярка 321 и 322 до момента 807 заявления, в размер на 2 360 000 000 лева. Одобрените проекти по общинските мерки на програмата са общо 330, с финансов ресурс 692 000 000 лева.
Само през последния приемен прозорец, от 20 септември до 22 октомври т.г., са постъпили общо 468 заявления. От тях 241 са подадените заявления за подпомагане по мярка 321 и 227 - по мярка 322.
По мерките са изплатени финансови средства на стойност близо 267 млн. лева. Това са авансови плащания по 264 проекта. По мярка 321 са изплатени 183 млн. лв. за 115 проекта, а по мярка 322 - 149 проекта са финансирани на обща стойност 83 660 млн. лева. До края на 2010 г. по програмата е разрешено авансово плащане в размер 50 на сто от одобрената инвестиция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във