Банкеръ Daily

Новини

ЗАИ АД ЩЕ УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ

Общото събрание на акционерите на ЗАИ АД, Берковица, ще гласува на 20 септември увеличение на капитала си от 152 хил. до 4.562 млн. лева. Увеличението ще бъде осъществено със собствени средства чрез превръщането на част от фонд Резервен в капитал. Новите акции ще се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението му. ЗАИ АД произвежда абразивни инструменти, включително и режещи дискове за метал и неметал. Индустриален Капитал Холдинг притежава общо 47.221 на сто от капитала на дружеството, докато участието на Абразив Комерс и Бизнес Принт е съответно 35.695 и 10.137 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във