Банкеръ Daily

Новини

Загубата на Винъс - София остава непокрита

Проведеното на 27 април общо събрание на акционерите на Винъс АД - София е решило отчетената за 2009 г. загуба, в размер на 32 хил. лв., да се отнесе към пасива на дружеството. Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2009 година.
Одобрено е и предложението за промяна на адреса на управление на София, ул. Борис Арсов № 3-Б, а адресът за кореспонденция с дружеството ще бъде: София, ул. Славянска № 20, ет. 5, ап. 23.
Акционерите са актуализирали и устава на дружеството в съответствие с приетите решения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във