Банкеръ Daily

Новини

Загубата на Лесопласт - Троян за 2010 г. ще се покрие за сметка на неразпределената печалба от предходни години

Загубата на Лесопласт АД - Троян (4L5) за 2010 г. ще се покрие за сметка на неразпределената печалба от предходни години, решиха акционерите на дървообработващата фирма на проведеното на 3 юни общо събрание. Заедно с това те са приели доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи. Акционерите са освободили от отговорност всички членове на управителните органи за дейността им през изминалата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във