Банкеръ Daily

Новини

ЗАГУБАТА НА ХД ДУНАВ ЗА ПОЛУГОДИЕТО Е 13 ХИЛ. ЛВ.

Холдингово дружество Дунав АД - Враца е реализирало загуба към 30 септември 2007 в размер на 13 хил. лева.
Петрин Кръстев Стоянов е изпълнителен директор и представляващ на бившия приватизационен фонд, който е с капитал от 215 хил. лв., разпределен в 215 хил. бр. акции с номинална стойност 1 лв. на акция. В консолидирания отчет на компанията са включени: БдинАД - Видин (50.095% от капитала) и ПътстройинженерингАД - Враца (50.01%). Освен тях има инвестиции в асоциираните предприятия: Агротехчаст АД - Оряхово(31%), Ведерник АД - Белоградчик (10%), Телб Инвест АД - Враца (20%), ЗММ Враца АД - Враца (5%) и Враца Стил АД - Враца (8%), като размерът им възлиза на 265 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във