Банкеръ Daily

Новини

Загубата на Елпром-ЗЕМ - София за 2010 г. ще се покрие за сметка на фонд Допълнителни резерви

Отчетената през 2010 г. загуба от Елпром-ЗЕМ АД - София (55E), в размер на 1 259 102.09 лв., ще се покрие за сметка на фонд Допълнителни резерви, става ясно от протокола от проведеното на 30 юни редовно общо събрание. Това стана след приемането на доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи.
Акционерите са гласували и за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през изминалата година. Те са одобрили и предложените промени в мениджмънта, който е попълнен още с Михаил Драгиев и Димитър Бекриев.
Като наследник на СТЗ Васил Коларов, основан през 1948 г., Елпром ЗЕМ АД е един от основоположниците на електромашиностроителната индустрия в България и най-големия производител на въртящи се електрически машини в региона. От 1997 г. е частно дружество в групата на бившия риватизационен фонд Индустриален холдинг България. Собственик на контролния пакет акции е дъщерният подхолдинг ЗММ България холдинг.
Елпром ЗЕМ приключва първото тримесечие на тази година със загуба след данъчно облагане в размер на 170 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във