Банкеръ Daily

Новини

Загубата на ЕЛМА за 2010 г. ще остане непокрита

Финансовият резултат на ЕЛМА АД - Троян за 2010 г., който съгласно одитирания финансов отчет е загуба в размер на 1.161 млн. лв., ще остане като непокрита загуба, става ясно от протокола от проведеното на 30 юни общо събрание. Това решение е взето след приемането на доклода за дейността и счетоводния отчет за миналата година.
Балкан Мотори ЕООД и Евромашинаекспорт ЕООД са освободени от отговорност като членове на съвета на директорите на дружеството за дейността им през изминалата година. Анна Димитрова Райкова обаче не е освободена за дейността си като член на борда през 2010-а. Това ще стане след приключването на независима финансова счетоводна ревизия на ЕЛМА.
Акционерите са одобрили предложението на акционера Бимас 1954 ЕООД съветът на директорите да се състои от четири члена и са избрали за такива - Балкан мотори ЕООД, Евромашина експорт ЕООД, Елматех АД и Стефан Генов, като независим член.
Прието и предложението членовете на съвета на директорите на дружеството да не получават възнаграждение на дейността си по управление, а възнаграждението на изпълнителния директор да е равно на две средни брутни заплати на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във