Банкеръ Daily

Новини

Загуба на Екип-98 Холдинг за 2010 г. остане непокрита

Акционерите са одобрили предложението формираната загуба на Екип-98 Холдинг АД за 2010 г., в размер на 8 835.33 лв., да се остане като непокрита загуба от минали години. Това става ясно от представения протокол от проведено на 31 май общо събрание.
Заедно с това са приети доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2010 година.
Общото събрание е освободило от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през изминалата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във