Банкеръ Daily

Новини

Заетост, конкурентоспособност и демографско развитие с най-много еврофинансиране

Темите растеж, заетост и конкурентоспособност, както и демографските промени, са с най-голям бюджет в подпрограмите Наука в обществото и Социално-икономически и хуманитарни науки на Седма рамкова програма на Европейския съюз за 2012 година. Това стана ясно днес (8 ноември) в организирания от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) информационен ден, посветен на възможностите за кандидатстване на български организации и фирми в конкурсите.


В рамките на подпрограмата Социално-икономически и хуманитарни науки са обявени два конкурса. Първият е за големи изследователски проекти с бюджет за всички участници 39 млн. евро. Българските кандидати трябва да се включат в консорциум от поне седем организации от седем различни държави от Евросъюза или асоциирани към съюза.


Вторият конкурс ще подкрепи малки и средни научни проекти на обща стойност 48 млн. евро. Нашите институти и компании трябва да потърсят поне трима партньори от три държави от Евросъюза, за да участват в такъв проект. Срокът за подаване на предложенията е 2 февруари 2012 година.


Примери за области, които ще бъдат финансирани, са разработки, които предлагат как да бъде намален броят на децата, които се отказват да ходят на училище и как да бъде увеличен процентът на учениците със средно образование в Европа. В рамките на темата за регионално, териториално и социално сближаване ще бъдат подпомагани проекти за борба с новите престъпления на 21 век - екологичните.


Подпрограмата Наука в обществото е с общ бюджет 43,3 млн. евро. Ще се финансират проекти с висока добавена стойност за Европейския съюз. И тук един от акцентите са разработки за достойно остаряване, които са особено актуални за държавите от Европа.


Министерството периодично организира безплатни информационни дни и консултации за български организации и фирми по програми на Европейския съюз, насочени към развитие и използване на информационни и комуникационни технологии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във