Банкеръ Daily

Новини

ЗАБРАНИХА ТЪРГОВИЯТА С ЖИВИ ПТИЦИ В БУРГАСКО

Областният управител Любомир Пантелеев издаде заповед за превантивни мерки срещу разпространението на болестта птичи грип във връзка с констатирано огнище на заразата на територията на Турция, съобщиха от пресцентъра на бургаска община.
Трябва да се свикат незабавно общинските епизоотични комисии, за да се набележат конкретни мерки за предотвратяване появата и разпространението на болестта на територията на Бургаска област.
Всички пернати да се отглеждат в закрити помещения така, че да нямат контакт с други птици, а изхранващият фураж да се съхранява в закрити помещения.Забраняват се пазарите и търговията с живи птици.
РВМС Бургас съвместно с представителите на РУГ, Съюза на ловците и риболовците в България, РИОСВ и представители на неправителствени организации да осъществяват ежедневен контрол върху здравословното състояние на дивите и прелетни птици. От намерените трупове на диви птици да бъдат вземани и изпращани незабавно проби за вирусологично изследване. Кметовете на населени места и кметски наместници съвместно с ветеринарните лекари по места да осъществяват контрол относно мерките за биобезопасност на животновъдните обекти и да изготвят актуални списъци на собствениците на домашни птици.
Собствениците и управителите на птицевъдни обекти трябва да засилят охраната и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащите от обекта транспортни средства и хора, да не допускат отглеждането на птици и съхранението на фураж на открито, да уведомят незабавно обслужващия ветеринарен лекар или кмета на населеното място за промяна за здравословното състояние и случаи на завишена смъртност при птиците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във