Банкеръ Daily

Новини

ЗАБРАНИХА СТРОИТЕЛСТВОТО НА АЛПИЙСКИ ТРОЛЕЙ КРАЙ ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ

Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Смолян забрани монтажа на алпийски тролей в природна забележителност „Чудните мостове”. Съоръженията ще бъдат демонтирани. Предписанието е дадено на „ЕКОТУР ЧМ” ООД на базата на заповед от министъра на околната среда и водите за отмяна на решение за необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на проекта. Министърът не разрешава изграждането на т.нар. алпийски тролей – стоманено въже между две скали, нито реконструкция на хижата.
При проверката е констатирано, че при започването на дейността по изграждането на алпийския тролей не е изливан бетон, нито са къртени върховете на скалните мостове. До момента в скалата с метални болтове е захванат единия край на стоманено въже, а другият е подпрян на дървета. Дейността по изграждане на туристическа хижа и обслужващата я инфраструктура не е започнала. Не са констатирани други нарушения в рамките на защитената територия.
РИОСВ - Смолян ще продължи контрола по изпълнение на дадените предписания и ще следи за недопускане на възобновяване на дейността.
МОСВ ще възложи разработването на план за управление на ПЗ”Чудните мостове”, в който ще бъде указано и как да се ползва защитената територия за нуждите на туризма, без това да оказва въздействие и да уврежда скалния феномен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във