Банкеръ Daily

Новини

Забранява се маркирането на автомобилите със стикери във връзка със застраховката „Каско”

На днешното заседание правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. С промените се цели прекратяване на трайно наложени практики по налагане на задължително изискване от страна на застрахователи за поставяне на „пасивни маркировки”, представляващи знаци, стикери или други белези, върху дадено моторно превозно средство.
Предлаганите мерки са насочени към осигуряване на пълна прозрачност в отношенията потребител на застрахователна услуга – застраховател, чрез премахването на външни, междинни структури и лица, свързани и по определен начин част и условие за влизането в сила на застрахователния договор и осигуряване на покритие по определени рискове, като например рискът „кражба” по застраховка Автокаско.
Неспазването на забраната от страна на лицето, което управлява автомобила ще се наказва с глоба от 50 лв. Застраховател, който извърши или допусне извършването на това нарушение ще се наказва с имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лева, а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лева.
Контролът по спазването на тази мярка ще бъде на Комисията за финансов надзор по отношение на застрахователите и техните търговски практики и на Министерството на вътрешните работи по отношение на водачите на моторни превозни средства, които въпреки въведената забрана и ограничения продължават да поставят върху моторните превозни средства индикации за наличието на сключена застраховка „Автокаско“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във