Банкеръ Daily

Новини

Забранява се изпращането на багаж по автобуса

Превозвачът няма право да приема и да превозва багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса. Това реши Народното събрание, приемайки на второ четене промените в Закона за автомобилните превози.


Досега в норматива беше записано само изискването автобусните превозвачи задължително да издават разписки за всеки отделен багаж на пътник . Измененията предвиждат още с наредба на министъра на транспорта да бъдат определени мерките за сигурност на превозите на пътници с автобус, които се осигуряват от собствениците на автогари. С наредбата ще бъдат определени и автогарите, в които се осигурява помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност. Превозвачът ще уведомява писмено съответната областна структура на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация за намерението си да извърши случаен превоз на пътници преди започването на превоза, решиха още депутатите. С измененията се създава и Съвет по внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт. Председател на Съвета ще бъде министърът на транспорта, предвиждат още промените в норматива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във