Банкеръ Daily

Новини

Забраната за риболов в Шабленското и Дуранкулашко езера влиза в сила от 1 ноември

Забраната за риболов в Шабленското и Дуранкулашко езера влиза в сила от 1 ноември и продължава до 28 февруари 2010 година. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна. Двете защитени територии имат приети планове за управление, които са утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите. Съгласно режимите, определени в тях, разрешеният период за риболов е от 1 до 31 март и от 1 юли до 31 октомври, само от брега на водоемите и на определените за целта места.
В двете защитени територии се извършват ежедневни проверки от експерти и от специалисти към РИОСВ - Варна, съгласно утвърден график от директора на инспекцията.
Съгласно Закона за защитените територии, физическо лице, което осъществява дейност на защитена територия в нарушение на режима, се наказва с глоба от 500 до 5000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във