Банкеръ Daily

Новини

За второто тримесечие ЗСК Лозово - Бургас отчита печалба в размер на 19 хил. лева

За второто тримесечие на 2011 г. ЗСК Лозово АД - Бургас отчита печалба в размер на 19 хил. лв.
Продуктите, производство на дружеството, са основно с индустриално приложение. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката.
Тежката икономическа криза, както в национален, така и в световен мащаб, оказва негативно влияние на развитието на фирмата. През първото тримесечие на 2011 г. се наблюдава спад в поръчките, което води до намаляване обема на работа. Ако в близките два-три месеца не се предприемат мерки на държавно ниво за съживяване на производството и като цяло на бизнеса, проблемите ще се задълбочат, коментираха от компанията. Рискът от промяна на цените на основните материали пряко влияе върху резултата от дейността, тъй като една част от договорите с инвеститорите са сключени през 2010 г. и са с фиксирани цени.
През второто тримесечие на 2011 г. дружеството работи по договори за изработка на стоманобетон, сключени през 2010 г. и 2011 г., но те не гарантират пълно натоварване на производствените мощности. Усилията на мениджмънта са насочени към привличане на нови инвеститори и договаряне на нови обекти.
Основни акционери в дружеството са Лозово инвест ООД, Бургас с дял от 43.16% от капитала и Димитър Димитров Янакиев с дял 34% от книжата с право на глас. Димитър Иванов Кехайов, който е изпълнителен директор притежава 0.04 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във