Банкеръ Weekly

Новини

За три дни спира търговията с книжата на ХипоКредит

От 26 март временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от ХипоКредит АД - София (9RTD), с ISIN BG2100018089, съобщиха от БФБ-София.


Решението важи за срок до три работни дни.


Емисията е в размер на 10 милиона евро, разпределени в 10 хиляди обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни и обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка една. Тя е с лихвен процент в размер на шестмесечния EURIBOR плюс надбавка от 3.125% годишно, но не по-малко от 7 на сто. Облигационния заем е емитиран на 30 юли 2008 година.


Предметът на дейност на ХипоКредит АД е свързан с финансиране на проекти, предоставяне на гаранции, търговско представителство и посредничество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във