Банкеръ Weekly

Новини

За 15.6 млрд. лв. е износът ни от януари до ноември 2012-а

Износът на България за трети страни през периода януари - ноември 2012 г. се увеличава с 13.4% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 15.6 млрд. лева. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ). Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, БЮР Македония и САЩ, които формират 50.4% от износа за трети страни. През ноември 2012 г. износът за трети страни се увеличава с 37.0% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.7 млрд. лева. Вносът на България от трети страни за първите единадесет месеца на 2012 г. се увеличава с 11.1% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 19.0 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна. През ноември 2012 г. вносът на България от трети страни намалява с 3.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.6 млрд. лева.


Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - ноември 2012 г. е отрицателно и е на стойност 3 406.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 2 530.9 млн. лева.


През ноември 2012 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е положително и е в размер на 28.1 млн. лева.


При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите единадесет месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите bdquo;Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюнrdquo; (25.1%) и bdquo;Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произходrdquo; (23.8%).


При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор bdquo;Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произходrdquo; (57.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор bdquo;Храни и живи животниrdquo; (25.0%).


През първите единадесет месеца на 2012 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 37.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 3.1%.


През ноември 2012 г. общият износ е в размер на 3.8 млрд. лв. и се увеличава с 11.0% спрямо същия месец на предходната година.


През периода януари - ноември 2012 г. в страната общо са внесени стоки на стойност 46.0 млрд. лв. (по цени CIF), или с 9.8% повече спрямо същия период на предходната година.


През ноември 2012 г. общият внос нараства с 0.5% спрямо ноември 2011 г. и е в размер на 4.3 млрд. лева.


Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - ноември 2012 г. и възлиза на 8 318.9 млн. лв., което е с 2 967.4 млн. лв. повече от салдото за първите единадесет месеца на 2011 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за периода


януари - ноември 2012 г. също е отрицателно и е в размер на 6 356.5 млн. лева.


През ноември 2012 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 480.1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 270.2 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във