Банкеръ Daily

Новини

ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕЛАНА НЯМА ДА ЕМИТИРАТ И ИЗКУПУВАТ ОБРАТНО ДЯЛОВЕ НА 16 И 30 МАЙ

В БФБ-София АД е постъпила информация от управляващото дружество Елана Фонд Мениджмънт, инвестиционното дружество Елана Еврофонд АД - София (4ELB) и инвестиционното дружество Елана високодоходен фонд АД - София (4ELA), според която на 16 и 30 май 2009 г. временно се спира емитирането и обратно изкупуване на дялове на управляваните от Елана Фонд Мениджмънт договорни фондове, както и акции издавани от инвестиционните дружества.
Продажбата и обратното изкупуване ще бъдат възобновени, считано от 18 май 2009 година. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване за поръчките, приети на 15 май 2009 г. ще бъдат обявени на 18 май, а приетите на 29 май 2009 г. ще бъдат обявени на 1 юни 2009 година.
Решението е взето на заседание на съвета на директорите на дружествата във връзка с това, че на 16 и 30 май 2009 г. на БФБ-София търговска сесия няма да се провежда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във