Банкеръ Daily

Новини

Възстановява се звеното Борба с организираната престъпност и главния секретар на МВР

Да бъде възстановено звеното Борба с организираната престъпност като самостоятелна главна дирекция в министерството. Това предвиждат приетите от депутатите на първо четене промените в закона за МВР, внесени от Министерския съвет. За законопроекта гласуваха 118 народни представители, против бяха 31, а 20 депутати се въздържаха.
Възстановява се длъжността на главния секретар, като тази функция в момента се изпълнява от генерален комисар.
Експертите на МВР, подготвили промяната в закона, са предложили заместник на главния секретар да бъде директорът на ГД Борба с организираната престъпност. Друга част от промените са свързани със закриването на Министерството на извънредните ситуации /МИС/. Поради това към функциите на министъра на вътрешните работи се предлага да преминат функции по защита при бедствия. Предвижда се създаване на Главна дирекция Гражданска защита и дирекция Национална система 112 в МВР.
Синдикалните организации в МВР ще могат да участват в международни синдикални организации със сходни функции и характер, ще имат право на събрания в и извън помещенията на МВР, както и на увеличен брой часове за събрания, предвиждат промените.
Друга промяна регламентира изграждането на звена Общинска полиция. Контролът и методическото ръководство на звената ще се осъществява от съответните областни дирекции и районни управления на МВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във